KARISNEJDENS INVALIDER KARJAANSEUDUN INVALIDIT RF

KARISNEJDENS INVALIDER I GLADA INGÅ JUNI 2016

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Föreningen har grundats 1981 och dess hemort är Karis. Verksamhetsområdet är främst Raseborg och Ingå men också omnejden. Föreningen vill vara en förbindelselänk mellan funktionshindrade personer. Dess strävan är också att främja handikappades jämlikhet och möjligheter till delaktighet i vårt samhälle.

Föreningen är medlemsförening i Invalidförbundet. 

Vi bör vara synliga i vardagen och vara aktiva genom att hålla kontakt med beslutsfattare, tjänstemän och handikappråd. Vi arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor, för samvaro och aktiviteter inom föreningen samt för gott samarbete med andra föreningar i vår region.

En person med fysiskt handikapp eller funktionshinder, hens familjemedlemmar eller annan person som godkänner föreningens ändamål och regler, kan godkännas som ordinarie medlem i föreningen.

Som understödande medlem kan godkännas en person, en registrerad förening eller annat samfund som vill stöda och främja föreningens verksamhet.

Medlemsansökan kan ifyllas elektroniskt på Invalidförbundets hemsida på adressen

https://www.invalidiliitto.fi/kilta-form (på finska)
https://kilta.invalidiliitto.fi/kurssikalenteri/jasenhakemus_ruotsiksi.aspx (på svenska)

Eller kan skrivas ut på adressen:

https://www.invalidiliitto.fi/sites/default/files/2019-11/Ruotsinkielinen%20j%C3%A4senhakemuslomake.pdf


Eller kan beställas av föreningens ordförande

Marina Eklöf
tel 050-3207465

Ifylld medlemsansökan skickas till ordförande

Marina Eklöf
Nesslingsgatan 2 A 4
10320 Karis

Efter att styrelsen behandlat medlemsansökan, skickas meddelande om medlemsskapet.

Medlemsavgifter:

ordinarie medlem              10 euro/år
understödande medlem     15 euro/år

 

underlay_error_facebook